• U2
  • U3
  • U1

Anti-Rust Ringen

Læs lidt om Anti-Rust Ringen herunder

Anti-Rust Ringen
Anti-Rust Ringen, som blev stiftet den 16. december 1982, er en sammenslutning af professionelle og selvstændige rustbeskyttelsescentre i Danmark, med det formål at give rustgaranti dækkende køretøjer fra personvogne til store busser og lastvogne. Anti-Rust Ringens medlemmer er uafhængige af produktleverandører. Til gengæld forlanger vi af vore medlemmer, at de anvender produkter, som opfylder de svenske SIS-normer og behandler efter ML-metoden.

Medlemmer af Anti-Rust Ringen har opbygget en garantifond til sikring af vore kunder, således at der altid er dækning for eventuelt opståede rustskader. Midlerne i fonden fremkommer ved, at hvert enkelt center betaler et garantibeløb for hver udført garanti-beskyttelse.

Fondsmidlerne kan udelukkende anvendes til dækning af rustskader, og er således sikret mod udefra kommende krav i tilfælde af medlemsophør.Udover garantifonden har vi en reservefond, hvis midler kun vil blive anvendt i det tilfælde, at der ikke er dækning fra et centers konto. Dette er en ekstra sikkerhed for vore kunder.

Ved en eventuel rustskade vil det enkelte center vurdere rustskaden og sammen med bilejeren aftale reparationsforløbet. Anti-Rust Ringen har aldrig haft rustskader, der er videregivet til DTI eller anden instans på grund af uenighed. I forbindelse med vores interne kvalitetskontrol, har vores kunder mulighed for at få en uvildig kontrol hos FDM.
Garanti
I Anti-Rust Ringen kan vi tilbyde dig Danmarks bedste rustgaranti. Modsat den 6 eller 8 års garanti du sikkert har på din nye bil, yder Anti-Rust Ringen's langtidsgaranti en reel sikkerhed, som du ellers kunne kigge langt efter i bakspejlet.

Mange års resultater med Anti-Rust Ringen's rustbeskyttelser har været så succesfulde, at vi tør tilbyde dig 30 års garanti på nye biler op til 12 måneder gamle*. Blot forlanger vi, at din bil genbehandles hvert andet år og eventuelt montering af inderskærme for og bag. Kom ind og lad os skrue den helt rigtige garantiordning sammen til din bil.